• Esperanza Amengual - Esperança deodorante minerale in polvere / Dezodorant mineralny w proszku bez soli aluminium


  E' un prodotto che mi incuriosiva molto anche per via della tematica legata alla sua nascita.
  Infatti l'ideatrice di questo deodorante in polvere, Esperanza Amengual, ha voluto creare un prodotto privo di sali di alluminio, senza profumo, alcool, conservanti sintetici, antiagglomeranti e coloranti. Un prodotto alternativo ma SANO ed altrettanto EFFICACE come i prodotti con ingredienti chimici.
  E' dermatologicamente testato.

  Chciałam Wam jednak powiedzieć o istnieniu tego produktu, który intryguje mnie w kwestii związanej z jego powstaniem. Twórczynią tego dezodorantu w proszku jest Hiszpanka, Esperanza Amengual, która chciała stworzyć produkt bez soli aluminium, bez zapachu, alkoholu, syntetycznych konserwantów, koagulantów i barwników. Alternatywny, a jednocześnie równie skuteczny. Zdrowy i bezpieczny, bez składników chemicznych.
  Testowany dermatologicznie.


  Esperanza Amengual: Vi chiederete perché ho deciso di sviluppare un deodorante naturale con queste caratteristiche ... La maggior parte dei deodoranti convenzionali contengono sali d'alluminio utilizzati come antitraspiranti per impedire al nostro corpo di sudare e quindi evitare la sudorazione. Tuttavia, la sudorazione è una funzione molto importante perché il nostro corpo ha bisogno di espellere i prodotti di "scarto" e perché è un meccanismo di regolazione della temperatura corporea.
  Inoltre, la sudorazione non è causa di cattivo odore, di questo sono resposabili i batteri che proliferano in quantità maggiore in alcune zone del corpo, come l'ascella.
  Numerosi studi confermano il rapporto di causa-effetto tra la presenza di sali di alluminio e vari tipi di cancro (in particolare il cancro al seno).
  Alcuni tipi di abbigliamento con fibre sintetiche non lasciano sudare bene. Quindi la miscela di sudore e la scarsa qualità del tessuto, può ridurre l'efficacia del deodorante. Per tutto il tempo ero alla ricerca di un unico obiettivo, quello di fornire una vera, sana ed efficace alternativa ai deodoranti tradizionali.
  Ho cercato, ho provato, ho sperimentato per oltre un anno e ho trovato nella miscela di minerali che compongono il deodorante "Esperança" il mio deodorante ideale.
  Hanno la priorità la qualità dei componenti, il processo di fabbricazione e la qualità del contenitore per fornire sicurezza al consumatore.
  Vi invito a provare voi stessi ed a verificare la sua efficacia.
  Esperanza Amengual mówi: Dlaczego postanowiłam stworzyć naturalny dezodorant... Większość konwencjonalnych dezodorantów zawiera sole glinu (sole aluminium) używane jako antyperspirant, aby zapobiec poceniu się. Jednak pocenie się jest bardzo ważna funkcją, ponieważ nasz organizm musi wydalić "odpady" i przede wszystkim ponieważ jest to mechanizm pomagajacy w regulacji temperatury ciała.Nadmierne pocenie się nie jest powodem wydzielania brzydkiego zapachu, za to są odpowiedzialne bakterie, które rozmnażają się w większych ilościach w niektórych obszarach ciała, takich jak pachy.Liczne badania potwierdzają związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy obecnością soli aluminium i różnych rodzajów raka (zwłaszcza raka piersi).Niektóre rodzaje odzieży z włókien syntetycznych, nie przepuszczają potu, w tym wypadku mieszanina potu i słaba jakość tkaniny, może spowodować, że dezodorant nie będzie skuteczny. Przez cały czas moim jedynym celem było stworzenie prawdziwej, zdrowej i skutecznej alternatywy dla tradycyjnych dezodorantów.Próbowałam, esperymentowałam już od ponad roku i uważam, że mieszanka minerałów, które tworzą dezodorant "Esperança" jest idealna.Według mnie najważniejsza jest jakości komponentów, proces produkcji i jakość pojemnika, aby zapewnić bezpieczeństwa konsumenta.Zapraszam do spróbownia i weryfikacji skuteczności mojego dezodorantu.
   
  Sodium Bicarbonate, Magnesium Citrate, Calcium Citrate, Magnesium Carbonate Hydroxide, Calcium Carbonate, Potassium Citrate (tutti gli ingredienti sono di qualità farmaceutica)
  Modo d'uso:
  La quantità di utilizzo consigliata è 1 grammo.
  La confezione con sifter dosatore contiene 90 grammi (prezzo: 16,99€) in modo che duri per circa 3 mesi, ma a seconda delle esigenze può durare più a lungo. 
  Inoltre il contenitore è fatto leggermente più grande per facilitare la conservazione del prodotto e per mescolare la polvere evitandone la compattazione.

  Jak używać:
  Ilość zalecana to 1 gram.
  Opakowanie z dozownikiem zawiera 90 gramów (cena: € 16.99), starcza na około trzech miesięcy, ale w zależności od potrzeb może starczyć na dłużej.
  Ponadto, pojemnik jest nieco większy, aby ułatwić mieszanie się proszku w celu uniknięcia aglomeracji.
  Il deodorante va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce eccessiva. 
  Utilizzare entro 24 mesi dopo l'apertura.

  Deodorant musi być przechowywany w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Chronić przed nadmiernym światłem. Użyć w ciągu 24 miesięcy po otwarciu.
  Esistono anche le sample size da 5 grammi (prezzo: 2,00€) che bastano per 5 applicazioni.
  Istnieje również 5-gramowa próbka (cena: 2,00 €), która jest wystarczająca do 5 zastosowań.
  Deodorante "Esperança" non contiene profumo e può essere utilizzato sia da uomini che donne. 
  - Previene la formazione dei cattivi odori già da subito..
  - Neutralizza odori con effetto immediato e prolungato.
  - Fornisce una protezione altamente efficace per almeno un giorno, specialmente quando indossiamo i vestiti    in poliestere o simili.
  - Non impedisce la sudorazione.
  - Consente la traspirazione, non ostruisce i pori ed ha funzione antibatterica.

  Dezodorant "Esperança" nie zawiera zapachu i jest unisex.
  - Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
  - Natychmiastowy efekt zneutralizowania przkrych zapachów i długotrwała świeżość.
  - Zapewnia bardzo skuteczną ochronę przez co najmniej jeden dzień, zwłaszcza gdy nosimy ubrania   wykonane z poliestru lub podobne.
  - Nie hamuje naturalnego procesu pocenia.
  - Pozwala na pocenie się, nie zatyka porów i ma właściwości antybakteryjne.
  Applicazione:
  (1) Dopo aver pulito la pelle,  versare la polvere Esperança (max. ¼ di cucchiaino o 1 g) nel palmo della mano. 
  (2) Bagnare leggermente l'altra mano sotto il rubinetto. 
  (3) Sciogliere la polvere con due mani fino ad amalgamarla bene.
  (4) Applicare il deodorante uniformamente sulla zona desiderata.

  Zastosowanie:
  (1) Po oczyszczeniu skóry, nasypać Esperança (maks. ¼ łyżeczki lub 1 gram) na dłoń.
  (2) Delikatnie zwilż drugą rękę pod kranem.
  (3) Rozpuścić proszek pocerając recę.
  (4) Zaaplikować mieszaninę dezodorantu równomiernie na wybranym obszarze (pod pachami).
  Importante: Se si è appena depilato le ascelle si consiglia di attendere qualche minuto prima di applicare il deodorante per evitare la comparsa di un leggero prurito.
  A causa dell'uso negli anni di deodoranti con ingredienti chimici, come sali d'alluminio, la pelle subisce una sovra acidificazione. Per via di questo, è possibile che durante le prime applicazioni potreste sentire un leggero prurito. Il fastidio scompare nel giro di 1/1,5 settimane.

  Ważne: Jeśli masz dopiero co ogolone pachy, odczekaj kilka minut przed nałożeniem dezodorant, aby uniknąć lekkiego swędzienia.
  Z powodu używania dezodorantów ze składnikami chemicznymi, takimi jak sole glinu, skóry ulega zakwaszeniu. W związku z tym, możliwe jest, że w ciągu pierwszych aplikacji możesz czuć lekkie swędzenie. Dyskomfort znika w ciągu 1 / 1,5 tygodni.
  Solo benefici per il corpo ...
  L'applicazione di deodorante "Esperança" è molto semplice. Di solito, una sola applicazione al giorno è sufficiente per sentirsi protetti. Tuttavia, ogni persona ha una diversa traspirazione ed attività fisica, quindi deve essere dosato secondo necessità. Alcune persone hanno bisogno di più applicazioni durante il giorno. Tuttavia, la sicurezza complessiva del deodorante permette il suo utilizzo molte volte senza problemi.

  I piedi sudano molto e sono terreno fertile per i batteri che causano cattivi odori. Oltre a mantenere una corretta igiene, il deodorante "Esperança" può contribuire a ridurre il cattivo odore dei piedi. Il modo di applicazione è lo stesso come per le ascelle, ma bisogna aumentare la dose se necessario.

  Tylko korzyści dla ciała ...
  Stosowanie dezodorantu "Esperança" jest bardzo proste. Zazwyczaj jedna aplikacja dziennie wystarczy, aby czuć się bezpiecznie. Jednak każdy człowiek ma inny pot i zależy też od aktywności fizyczne. Niektórzy potrzebują więcej aplikacji w ciągu dnia. Dezodorant jest bezpieczny i można go używać wiele razy bez problemów.

  Stopy pocą się i są pożywką dla bakterii, które powodują powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Oprócz utrzymania właściwej higieny, dezodorant "Esperança" może pomóc zmniejszyć brzydki zapach stóp. Sposób stosowania jest taki sam jak pod pachami, ale trzeba zwiększyć dawkę, jeśli to konieczne.
  Reperibilità / Gdzie kupić: in Italia da: phnaturale, in Germania e Spagna: www.esperanca.eu

  IMPEGNO SOCIALE - CONDIVIDERE UN PEZZO DI SPERANZA ...
  Il deo  "Esperança" è un'alternativa ottimista ed efficace per coloro che non hanno ancora trovato un deodorante naturale e affidabile, con cui possono sentirsi al sicuro.
  Pertanto, per ogni deodorante venduto, vengono donati 0,50€ ad un'associazione senza scopo di lucro. Così, grazie all'acquisto, si realizza il desiderio di aiutare gli altri.
  Zaangażowanie społeczne - UDOSTĘPNIĆ trochę NADZIEI ...Dezodorant "Esperança" jest skuteczną alternatywą dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli naturalnego i niezawodnego dezodorantu. W związku z tym, każdy od każdego sprzedanego dezodorantu 0,50 € jest przekazywane na rzecz organizacji non-profit. 

  Dopo aver usato questo deodorante per quasi due mesi posso dire che FUNZIONA! Soprattutto adesso che comincia a fare più caldo e magari si iniziano a mettere le magliette sintetiche con il rischio di sudare di più. 
  L'unico "punto a sfavore" di questo deodorante, può essere il modo di applicarlo che però col tempo diventa un'abitudine (insomma dovete usare entrambe le mani, versare la polvere su una, bagnare altra, strofinare ed applicare sulle ascelle). Non sentirete nessun tipo di profumo che emana dalle vostre ascelle, come di solito ci si aspetta dopo l'applicazione del deodorante; MA NON sentirete nemmeno il fastidioso odore di sudore come purtroppo, spesso si sente in giro.
  In conclusione è un prodotto che consiglio, magari prima in versione da 5g per testarne l'efficacia.

  Po dwóch miesiącach użytkowania z czystym sumieniem mogę powiedzieć Wam, że ten dezodirant działa! Tym bardziej teraz, gdy zaczyna robić się coraz cieplej. Jedynym minusem jest jego aplikacja, ale z czasem można się przyzwyczaić.


  Esperanza!!! Gracias por tu simpatìa, por tu dulzura y por las bolsitas de té :)  4 commenti:

  1. Ja stosuje naturalne dezodoranty od ponad roku wiec idea tego produktu jak najbardziej do mnie przemawia.

   RispondiElimina
   Risposte
   1. Ja tez :) We Wloszech jest znana marka Greenatural e deo w kremie di Biofficina Toscana; musze sie przejsc do Ciebie i zobaczyc co Ty uzywasz :)

    Elimina
  2. ja polecam ostatnio dezodorant LIlla-mai a wczesniej miałam Crystal Essence ale ten był słaby

   RispondiElimina
   Risposte
   1. Dziękuję Ci bardzo. Ja najczęściej używam w kremie z Biofficina Toscana http://www.ecco-verde.pl/__fl/suche/dezodorant-o-kwiecistym-zapachu?&search=dezodorant

    Elimina

  Vi ringrazio per tutti i commenti costruttivi o anche un semplice saluto.
  Sono sempre lieta di passare a curiosare nei vostri blog o pagine, ma non pratico il sub4sub ergo tutti i commenti contenenti link saranno cancellati.

   

  VISUALIZZAZIONI

  Follow Follow on Bloglovin
  Disclaimer
  "Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001"
  Privacy Policy

  CONTACT ME

  Se sei un'azienda o un store online e ti piacerebbe collaborare con me e pubblicizzare i tuoi prodotti all'interno del mio blog, contattami via mail: bitsofblackmoon@gmail.com
  If you are a company or website that would like to start a collaboration or if you are interested in advertising please contact me at: bitsofblackmoon@gmail.com

  CERCA NEL BLOG

  SCEGLI BRAND

  SCEGLI PRODOTTO